Mageplager logo

Avtalevilkår

Generelt

Disse betingelsene gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, til sluttkunder i Norge.

Vision Healthcare Nordic AS

Postboks 138, 1417 Sofiemyr

Telefon: 32 21 60 00

Besøksadresse: Strandveien 30, 1366 Lysaker Org.nr: 878 637 712

Personen må være fylt 18 år for å bli kunde hos Vision Healthcare Nordic AS.

Abonnement uten bindingstid og kjøpsforpliktelse

Det skal være enkelt og greit å handle hos oss. Vision Healthcare Nordic AS selger produkter på løpende abonnementsbasis, og du får derfor forsendelsene direkte levert i postkassen din, slik at du er sikker på å aldri gå tom for kapsler. Den første forsendelsen som inngår i abonnementet, blir levert innen 10 dager etter bestilling og videre i henhold til valgt levereringsfrekvens, uten kjøpsforpliktelse eller bindingstid.

Ved oppsigelse avsluttes abonnementet med virkning fra neste utsendelse. Vær vennlig å gi beskjed til kundeservice på angitt telefon for raskest ekspedering av oppsigelsen, og i god tid innen utsendelse av neste levering. 

Introduksjonstilbudet gjelder kun nye kunder og for én husstand. Abonnementstegning kan nektes ved saklig grunn, slik som svindelfor-søk, manglende kredittverdighet og lignende. Vi leverer kun til norske adresser.

Plus – medlemsklubb med bare fordeler

Ved ditt første kjøp, får du som kunde hos oss et gratis medlemskap i fordelsklubben PLUS. Som kunde mottar du eksklusive kundeforde-ler, rabatter og VIP-tilbud via brev, telefon og e-post, for å bli informert om våre tilbud og medlemsklubb fordeler fra Vision Healthcare Nordic AS.

Fleksibel levering

Vi sender våre forsendelser i avtalt leverings-frekvens med Posten. Dersom leveringstids-punkt ikke følger av bestillingsløsningen, skal vi leverere uten opphold og senest innen 30 dager fra din bestilling. Levering anses skjedd når du, eller din representant, har overtatt varen.  Ved tilbud, større eller flere bestillinger kan det forekomme at bestillingen må hentes på postkontoret grunnet størrrelse og vekt. Ved forsinket levering kan du etter omstendig-heterne holde kjøpesummen tillbake, kreve levering, erstatning eller heving av avtalen.

Vi har varer på lager, men om det unntaksvis skulle være en utsolgtsituasjon, vil dette bli kommunisert tydelig på bestillingssider for det aktuelle produktet.

Ingen forskuddsbetaling

Du behøver ikke å betale på forskudd, vi utsteder en skriftlig faktura som fungerer som ordrebekreftelse og som vedlegges alle forsendelser. Du har 20 dagers betalingsfrist fra fakturadato så fremt ikke annet er avtalt. Ved manglende betaling påløper de til enhver tid fastsatte renter i henhold til forsinkelsesren-teloven, samt evt. inndrivelseskostnader. Vi har salgspant i de leverte produkter inntil betaling inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

Vår kundeservice er der for deg

Vår kundeservice hjelper deg gjerne alle hverdager mellom kl. 08.00-16.00. Gjelder henvendelsen din en konkret bestilling, vil vi besvare den i løpet av 2 arbeidsdager.

14 dagers ubetinget angrerett

Du er beskyttet av angrerettloven og har 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen på din aller første forsendelse, dvs. angreretten gjelder kun første forsendelse i abonnementet. For at angreretten skal kunne være gjeldende, må produktet være uåpnet og returneres til oss i samme mengde og stand som ved mottakelse. Dersom varens verdi er redusert mer enn nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, forpakningen er brutt, eller varen har gått ut på dato, må du dekke verditapet. Varen skal sendes i retur innen 14 dager etter at melding om bruk av angreretten er gitt.

Dersom du går fra denne avtalen (angreretten gjelder kun første forsendelse i abonnemen-tet), skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Det er kun returrett på den første leveransen du får. De neste varene er identiske med den første varen, og det er derfor ikke returrett på de forsendelsene du mottar etter første leveranse.

MERK: Abonnementspakke som returneres utover angreretten kan bli sendt tilbake til deg og bli belastet med et ekstra omkostningsgebyr på totalt kr 198,  for å dekke våre kostnader ved håndtering av returen.

Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten fremgår av angrerett-skjemaet som følger med i første forsendelse. Ta kontakt med oss for å få tilsendt en returseddel. Ønsker du å ta i bruk angreretten eller har spørsmål, kan du kontakte vår kompetente kundeservice.

Full reklamasjonsrett

Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen. Reklamasjons-retten er begrenset til varens holdbarhetsdato som angitt på emballasjen forutsatt at riktig lagring er fulgt og maksimalt to måneder fra forholdet det reklameres på ble oppdaget. Under enhver omstendighet plikter kjøper å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Ved reklamasjon, feil og mangler må kjøper dekket eventuelle fraktkostnader. Tilbakebetaling ved godkjent reklamasjon vil skje innen 14 arbeidsdager. Ved en eventuell tvist, skal Forbrukerklageutvalgets avgjørelser følges.

Priser

Alle priser er inkludert mva. og eventuelle miljø gebyrer. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle tilbud. Prisene gjelder inntil de endres. Varsel om vesentlige prisendringer sendes i god tid før endringene trer i kraft.  Introduksjonstilbudene kan ikke utnyttes illojalt gjennom frekvent og repeterende abonnementsteg-ning/oppsigelse, ettersom de gjelder kun nye kunder og for én husstand.

Klager

Hvis du ønsker å klage på ditt kjøp, ta kontakt med kundeservice. Hvis vi mislykkes i å finne en løsning, kan du ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller på  http://www.forbrukerradet.no.

Vi følger personvernloven for å sikre deg som kunde

Vi behandler alle personopplysninger i hen-hold til personopplysningsloven og regnskapsloven. Som databehandlingsansvarlig lagrer og bruker vi disse opplysningene for at vi skal ivareta og administrere kundeforholdet.

Vision Healthcare Nordic AS er underlagt taus-hetsplikt om personopplysninger. Utlevering av opplysninger til utenforstående utover ovennevnte parter kan ikke skje uten ditt samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav og/eller regnskapsbehandling. Registrering av reservasjoner rettes til kundeservice. Du har rett til innsyn i hvilke opplysnin-ger som er registrert om deg, og kan kreve å få disse rettet, jf. personopplysningsloven §§ 18, 27 og 28.

For mer informasjon om behandling av per-sonopplysninger kontakt kundeservice som vil hjelpe deg.

Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler.

Forbehold og ansvarsbegrensninger

Vision Healthcare Nordic AS tar forbehold om driftsstans, uriktige priser eller leveringsproble-mer som skyldes forhold utenfor Vision Healthcare Nordic AS’ kontroll. Vision Healthcare Nordic AS tar videre forbehold om trykkfeil, prisfeil, merverdi- og øvrige avgiftsendringer. Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker (som opplyst i tilknytning til den enkelte kampanje). Vi tar ikke ansvar for feil bruk av produkter. Følg anbefalt dosering på pakken.

Endring av vilkårene

Vilkårene er gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg som påvirker disse vilkårene. Dersom du, basert på de endrede vilkårene, ønsker å si opp avtalen står du fritt til å gjøre dette. Dersom avtalen mellom partene ikke sies opp, innebærer det i så fall at du aksepterer de oppdaterte avtalevilkårene. Nye vilkår vil bli kunngjort på vår nettside i kombinasjon med utsendelse av de nye vilkårene.

Tilbakebetaling ved e-handel

Det blir i kjøpsøyeblikket informert om maksimal leveringstid fra bestilling er registrert. Kan vi ikke levere innen avtalt tid, blir du uten opphold informert om årsaken til forsinkelsen og får oppgitt ny leveringstid. Du har da rett til å heve kjøpet uten kostnad, kreve at kjøpet blir oppfylt eller kreve erstatningsvare fra Vision Healthcare Nordic AS.

Trygg handel

Vi er medlem av Virke e-Handel, hvor det er strenge krav til medlemmenes ansvar ovenfor kunder og til kjøpsbetingelsene. Du kan derfor trygt handle hos nettaktører sertifisert med Trygg e-Handels logoen. Les mer om Trygg e-handel på www.tryggehandel.no.

Avtalevilkårene er oppdatert og vil få virkning for alle inngåtte og nye avtaler.

Cookies

Vi bruker cookies. Vision Healthcare Nordic AS bruker informasjonskapsler (cookies) for å tilby skreddersydd innhold, kvalitetsprodukter og en god brukeropplevelse. Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette.

Cookies er små tekstfiler som kan brukes av nettsteder for å gjøre en brukers opplevelse mer effektiv.

Loven sier at vi kan lagre informasjonskapsler på enheten hvis de er strengt nødvendig for driften av dette området. For alle andre typer informasjonskapsler trenger vi din tillatelse.

Dette nettstedet bruker forskjellige typer cookies. Noen cookies er lagt inn av tredjeparts tjenester som vises på våre sider.

Du kan endre eller oppheve ditt samtykke via Informasjonskapselerkæring på nettstedet vårt.

Les våre Retningslinjer for personvern for å lære mer om hvem vi er, hvordan du kan nå oss og hvordan vi behandler personlig data.

Vennligst oppgi din samtykke-ID og dato for henvendelser angående ditt samtykke.

Nødvendige cookies bidra til å gjøre en nettside brukbart ved at grunnleggende funksjoner som side navigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.

NavnLeverandørHensiktUtløpsdatoType
__smVIDSumoNecessary for the sign-up function on the website. This function is provided by Sumo.com.29 dagerHTTP Cookie
_omappvsa.optmnstr.comThis cookie is used to determine if the visitor has visited the website before, or if it is a new visitor on the website.1 dagHTTP Cookie
cgi-bin/Services/RoutedLastClick/pAdserviceVenterSessionPixel Tracker
coidAdserviceVenter3 månederHTTP Cookie
CONSENT [x3]Google
YouTube
Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website.2 årHTTP Cookie
CookieConsentCookiebotStores the user’s cookie consent state for the current domain1 årHTTP Cookie
PHPSESSIDlectinect.noPreserves user session state across page requests.SessionHTTP Cookie
testFormillacookieFormilla.comVenterSessionHTTP Cookie

Egenskaper (1)

Preferanse-cookies gjør et nettsted for å huske informasjon og endrer måten nettsiden oppfører seg eller ser ut, ting som ditt foretrukne språk eller den regionen du befinner deg i.

NavnLeverandørHensiktUtløpsdatoType
__smSessionIdSumoNecessary for the sign-up function on the website. This function is provided by Sumo.com.1 dagHTTP Cookie

Statistikk (34)

Statistikk-cookies hjelper eiere til å forstå hvordan besøkende kommuniserer med nettsteder ved å samle inn og rapportere informasjon anonymt.

NavnLeverandørHensiktUtløpsdatoType
__qcaQuantcastCollects data on the user’s visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content.1 årHTTP Cookie
__smTokenSumoThis cookie is used to determine if the visitor is logged in or not.1 årHTTP Cookie
_clckMicrosoftCollects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner.1 årHTTP Cookie
_clskMicrosoftRegisters statistical data on users’ behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator.1 dagHTTP Cookie
_cltkMicrosoftRegisters statistical data on users’ behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator.SessionHTML Local Storage
_dc_gtm_UA-#GoogleUsed by Google Tag Manager to control the loading of a Google Analytics script tag.1 dagHTTP Cookie
_dltQuantcastSets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behaviour for statistical purposes.1 dagHTTP Cookie
_gaGoogleRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.2 årHTTP Cookie
_ga_#GoogleUsed by Google Analytics to collect data on the number of times a user has visited the website as well as dates for the first and most recent visit.2 årHTTP Cookie
_gidGoogleRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.1 dagHTTP Cookie
_omappvpa.optmnstr.comThis cookie is used to determine if the visitor has visited the website before, or if it is a new visitor on the website.11 årHTTP Cookie
_vis_opt_exp_#_combiVWOUsed by Visual Website Optimizer to ensure that the same user interface variant is displayed for each visit, if the user is participating in a design experiment.99 dagerHTTP Cookie
_vis_opt_sVWOUsed by Visual Website Optimizer to determine if the visitor is participating in a design experiment.99 dagerHTTP Cookie
_vis_opt_test_cookieVWOUsed to check if the user’s browser supports cookies.SessionHTTP Cookie
_vwo_dsVWOCollects data on the user’s visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded with the purpose of generating reports for optimising the website content.3 månederHTTP Cookie
_vwo_snVWOCollects statistics on the visitor’s visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read.1 dagHTTP Cookie
_vwo_uuidVWOUsed by Visual Website Optimizer to ensure that the same user interface variant is displayed for each visit, if the user is participating in a design experiment.10 årHTTP Cookie
_vwo_uuid_v2VWOThis cookie is set to make split-tests on the website, which optimizes the website’s relevance towards the visitor – the cookie can also be set to improve the visitor’s experience on a website.1 årHTTP Cookie
bounceAppnexusDetermines if a user leaves the website straight away. This information is used for internal statistics and analytics by the website operator.SessionPixel Tracker
c.gifMicrosoftCollects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner.SessionPixel Tracker
collectGoogleUsed to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels.SessionPixel Tracker
FPIDGoogleRegisters statistical data on users’ behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator.2 årHTTP Cookie
FPLCGoogleRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.1 dagHTTP Cookie
l.gifVWOThis cookie is used by the website’s operator in context with multi-variate testing. This is a tool used to combine or change content on the website. This allows the website to find the best variation/edition of the site.SessionPixel Tracker
omVisitslectinect.noThis cookie is used to identify the frequency of visits and how long the visitor is on the website. The cookie is also used to determine how many and which subpages the visitor visits on a website – this information can be used by the website to optimize the domain and its subpages.PersistentHTML Local Storage
omVisitsFirsta.optmnstr.comThis cookie is used to count how many times a website has been visited by different visitors – this is done by assigning the visitor an ID, so the visitor does not get registered twice.PersistentHTML Local Storage
optimizelyBucketsOptimizelyStores settings on Optimizely user experience experiments and variations that the visitor has been bucketed into. This ensures the visitor consistently sees the same variation, even over multiple sessions.10 årHTTP Cookie
optimizelyEndUserIdOptimizelyUsed to measure how selected users react to targeted changes to the website’s content and functionality, in order to determine what variation is most efficacious in terms of converting users to customers.10 årHTTP Cookie
optimizelyPendingLogEventsOptimizelyUsed by Optimizely as a cache of a user’s actions between tracking calls.1 dagHTTP Cookie
optimizelySegmentsOptimizelyUsed by Optimizely to store the user’s audience and dimension information (e.g., browser, campaign, mobile, source type, custom dimensions).10 årHTTP Cookie
segAppnexusRegisters statistical data on users’ behaviour on the website. Used for internal analytics by the website operator.SessionPixel Tracker
v.gifVWOThis cookie is set to make split-tests on the website, which optimizes the website’s relevance towards the visitor – the cookie can also be set to improve the visitor’s experience on a website.SessionPixel Tracker
vwoSnVWOThis cookie is set to make split-tests on the website, which optimizes the website’s relevance towards the visitor – the cookie can also be set to improve the visitor’s experience on a website.PersistentHTML Local Storage
X-ABsc-static.netThis cookie is used by the website’s operator in context with multi-variate testing. This is a tool used to combine or change content on the website. This allows the website to find the best variation/edition of the site.1 dagHTTP Cookie

Markedsføring (44)

Markedsførings-cookies brukes til å spore besøkende på nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifull for utgivere og tredjeparts annonsører.

NavnLeverandørHensiktUtløpsdatoType
_fbpMeta Platforms, Inc.Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.3 månederHTTP Cookie
_gcl_auGoogleUsed by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.3 månederHTTP Cookie
_schnsc-static.netTracks the individual sessions on the website, allowing the website to compile statistical data from multiple visits. This data can also be used to create leads for marketing purposes.SessionHTTP Cookie
_scidsc-static.netSets a unique ID for the visitor, that allows third party advertisers to target the visitor with relevant advertisement. This pairing service is provided by third party advertisement hubs, which facilitates real-time bidding for advertisers.13 månederHTTP Cookie
_uetsidMicrosoftCollects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement – This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement.1 dagHTML Local Storage
_uetsid_expMicrosoftContains the expiry-date for the cookie with corresponding name.PersistentHTML Local Storage
_uetvidMicrosoftUsed to track visitors on multiple websites, in order to present relevant advertisement based on the visitor’s preferences.1 årHTML Local Storage
_uetvid_expMicrosoftContains the expiry-date for the cookie with corresponding name.PersistentHTML Local Storage
ads/ga-audiencesGoogleUsed by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor’s online behaviour across websites.SessionPixel Tracker
anjAppnexusRegisters a unique ID that identifies a returning user’s device. The ID is used for targeted ads.3 månederHTTP Cookie
ANONCHKMicrosoftRegisters data on visitors from multiple visits and on multiple websites. This information is used to measure the efficiency of advertisement on websites.1 dagHTTP Cookie
eng_mtTaboolaTracks the conversion rate between the user and the advertisement banners on the website – This serves to optimise the relevance of the advertisements on the website.PersistentHTML Local Storage
guidDelta ProjectsUsed to generate statistical data on what pages the user has visited and how often an ad click leads either to a purchase or other actions on the advertiser’s website.SessionHTTP Cookie
guid2Delta ProjectsTracks the individual sessions on the website, allowing the website to compile statistical data from multiple visits. This data can also be used to create leads for marketing purposes.1 årHTTP Cookie
IDEGoogleUsed by Google DoubleClick to register and report the website user’s actions after viewing or clicking one of the advertiser’s ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.1 årHTTP Cookie
mcQuantcastCollects data on the user’s visits to the website, such as what pages have been loaded. The registered data is used for targeted ads.13 månederHTTP Cookie
MUID [x2]MicrosoftUsed widely by Microsoft as a unique user ID. The cookie enables user tracking by synchronising the ID across many Microsoft domains.1 årHTTP Cookie
optimizely_data$$first_sessionOptimizelyUsed for targeted advertising.SessionHTML Local Storage
pagead/1p-conversion/#GoogleVenterSessionPixel Tracker
pagead/landing [x2]GoogleCollects data on visitor behaviour from multiple websites, in order to present more relevant advertisement – This also allows the website to limit the number of times that they are shown the same advertisement.SessionPixel Tracker
pagead/viewthroughconversion/987054474GoogleVenterSessionPixel Tracker
pixel.gifRockerboxCollects information on user preferences and/or interaction with web-campaign content – This is used on CRM-campaign-platform used by website owners for promoting events or products.SessionPixel Tracker
s.gifVWORegisters user behaviour and navigation on the website, and any interaction with active campaigns. This is used for optimizing advertisement and for efficient retargeting.SessionPixel Tracker
sc_atSnap Inc.Used by Snapchat to implement advertisement content on the website – The cookie detects the efficiency of the ads and collects visitor data for further visitor segmentation.1 årHTTP Cookie
SMMicrosoftRegisters a unique ID that identifies the user’s device during return visits across websites that use the same ad network. The ID is used to allow targeted ads.SessionHTTP Cookie
SRM_BMicrosoftTracks the user’s interaction with the website’s search-bar-function. This data can be used to present the user with relevant products or services.1 årHTTP Cookie
test_cookieGoogleUsed to check if the user’s browser supports cookies.1 dagHTTP Cookie
trMeta Platforms, Inc.Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.SessionPixel Tracker
uuidRockerboxThis cookie is used to optimize ad relevance by collecting visitor data from multiple websites – this exchange of visitor data is normally provided by a third-party data-center or ad-exchange.29 dagerHTTP Cookie
uuid2AppnexusRegisters a unique ID that identifies a returning user’s device. The ID is used for targeted ads.3 månederHTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVEYouTubeTries to estimate the users’ bandwidth on pages with integrated YouTube videos.179 dagerHTTP Cookie
YSCYouTubeRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.SessionHTTP Cookie
yt.innertube::nextIdYouTubeRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.PersistentHTML Local Storage
yt.innertube::requestsYouTubeRegisters a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.PersistentHTML Local Storage
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEYYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTML Local Storage
yt-remote-cast-availableYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-cast-installedYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-connected-devicesYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTML Local Storage
yt-remote-device-idYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoPersistentHTML Local Storage
yt-remote-fast-check-periodYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-session-appYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage
yt-remote-session-nameYouTubeStores the user’s video player preferences using embedded YouTube videoSessionHTML Local Storage

Hva er web beacons?

Web beacons er små grafiske bilder som blir brukt for å sende anonym statistikk om nettstedet til et statistikkverktøy, og som forteller hvordan nettstedet blir brukt. Grafikken er usynlig for den besøkende, og blir kun lest av verktøyet, som et anonymt statistikkunderlag.

Vision Healthcare Nordic AS bruker både cookies og web beacons

Vi bruker tekstcookies som blir lagret på maskinen din i maksimum 30 dager , og sesjonscookies som eksisterer i 20 minutter mens du besøker nettsiden. Dette er en anonym statistikkinnsamling, og til dette  benytter vi statistikkvertøyet Google Analytics.

Unngå cookies

Hvis du ønsker kan du velge å stenge cookiesfunksjonen i nettleseren din. Dette gjør du ved å gå inn i sikkerhetsinnstillingene i netteleseren din. Det kan innebære at du ikke får bruke visse tjenester på enkelte nettsider. Er du usikker på hvordan du skal gjøre det, kontakt din pc support eller din lokale pc-butikk.

Ja takk! Jeg ønsker å prøve Lectinect Mage GRATIS* i 30 dager
Skriv inn ditt telefonnummer:
Du blir sendt videre til et bestillingsskjema, forhåndsutfylt med informasjon knyttet til ditt telefonnummer. Du bestiller ingenting ved å gå videre.

Vi har gleden av å invitere deg til å teste Lectinect Mage GRATIS i 30 dager. Du betaler kun 79,- for registrering og porto, og det foreligger ingen kjøpsforpliktelser eller bindingstid. For at du skal være helt trygg på å bestille din prøvepakke, tilbyr vi selvfølgelig 14 dager ubetinget angrerett!
Skriv inn ditt telefonnummer:
Mageplager